Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อความเป็นมาตรฐาน ในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน โดยทางผู้ให้บริการ keyufabet.com ได้มีการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้อย่างชัดเจน โดยผู้เข้าใช้บริการทุกท่านต้องศึกษาให้เข้าใจ และยอมรับนโยบายก่อนที่จะเข้าใช้บริการ

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ keyufabet.com มีการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อการจัดเก็บ การบริหาร และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลทั้งหมดของผู้เข้าใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัญชี ข้อมูลการเล่นพนัน และข้อมูลในเรื่องอื่น ๆ จะถูกนำมาเก็บรวบรวมไว้ที่เรา

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน ที่ทางผู้ให้บริการได้ทำการจัดเก็บไว้ เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ทำการรวบรวมมา จะถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ การแจ้งโปรโมชั่น การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และการประชาสัมพันธ์ในเรื่องอื่น ๆ ของทางผู้ให้บริการ

 • การแชร์ข้อมูล

ทางผู้ให้บริการไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด จะถูกจัดเก็บด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางผู้ให้บริการมีนโยบายที่ชัดเจน สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่สามารถเข้าใช้บริการที่เว็บของเราได้ นอกจากนี้หากตรวจพบว่ามีการสมัครสมาชิก จากผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ทางผู้ให้บริการจะทำการลบข้อมูลทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตัวเอง เพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูล โดยติดต่อผ่านทาง contact@keyufabet.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ keyufabet.com

 • การติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ contact@keyufabet.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวบังคับใช้ด้วยเวอร์ชันภาษาไทย

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบายได้ตามสมควร

new
new
ดำรงตำแหน่ง Senior Content Writer เขามีประสบการณ์ในการทำงานหลายปีกับบริษัทพนันยักษ์ใหญ่ของโลก ณัฐมีหน้าที่เขียนบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์การพนันในเชิงลึก แนะนำกลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับนักพนันมือใหม่และพัฒนากลยุทธ์เพื่อช่วยให้มืออาชีพทำกำไรได้ตามเป้าหมาย เน้นข้อมูลกลยุทธ์การพนันที่น่าสนใจและสามารถใช้งานได้จริง โดยมีการทดลองความแม่นยำก่อนนำเสนอเนื้อหา บทความของเขาทั้งให้ความบันเทิงพร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่าน