Terms and Conditions

Terms and Conditions คือข้อบังคับและเงื่อนไข ที่ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติ สำหรับการใช้บริการของทางเว็บไซต์ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และไม่ให้เกิดความเสียหายในการใช้งาน จึงทำให้ทางเว็บ ต้องมีการกำหนดข้อบังคับและเงื่อนไข ที่ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตาม โดยข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ ได้กำหนดไว้ตามมาตรฐานระดับสากล

Terms and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข ที่สำคัญต่อการใช้บริการของผู้ใช้งานทุกท่าน 

  1. คุณสมบัติผู้ใช้บริการ : คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ เข้าใช้บริการเว็บไซต์ keyufabet.com จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ จึงจะสามารถใช้งานได้ตาม ข้อบังคับและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ โดยจะต้องทำการสมัครสมาชิก ซึ่งต้องใช้ข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้บริการตามความเป็นจริง และถ้าหากผู้ใช้บริการ ไม่ให้ความร่วมมือ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการ
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล : สำหรับการใช้บริการเว็บไซต์ keyufabet.com ทุกข้อมูลที่ได้ทำการแจ้งให้กับเว็บไซต์ทราบ ทางเว็บมีนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ทำการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้เป็นอย่างดี โดยที่ไม่มีการนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ และต่อบุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด
  3. ระบบการใช้บริการ : การใช้บริการภายในเว็บไซต์ keyufabet.com จะมีข้อบังคับและเงื่อนไข ในระบบการใช้บริการทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบ การวางเดิมพัน , การชำระเงิน , การถอนเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องทำตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามมาตรฐาน
  4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดในความรับผิดชอบ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เลือกวางเดิมพันกับทางเว็บไซต์ keyufabet.com หากเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธความรับผิดชอบทุกกรณี
  5. การยกเลิกสถานะสมาชิก : สำหรับผู้ใช้บริการท่านใด ที่ทำการละเมิด ข้อบังคับและเงื่อนไข สำหรับการใช้บริการของทางเว็บไซต์ keyufabet.com ทางเว็บมีสิทธิ์ยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิก ของผู้ใช้บริการทันที โดยที่ไม่ต้องสืบสวนความเป็นจริง
  6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : เว็บไซต์ keyufabet.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุง ข้อบังคับและเงื่อนไข ในการให้บริการของทางเว็บไซต์ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และข้อตกลงตามกฎหมาย : สิ่งที่ปรากฏภายในเว็บไซต์ keyufabet.com ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บไซต์ทั้งหมด หากบุคคลใดทำการคัดลอก หรือนำไปใช้งานโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาต จะถูกดำเนินการ ตามข้อตกลงของกฎหมาย โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้กับบุคคลนั้น ๆ ทราบ
  8. ระบบติดต่อ : สำหรับท่านใดที่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อบังคับและเงื่อนไข สำหรับการใช้บริการเว็บไซต์ keyufabet.com ท่านสามารถทำการติดต่อได้ที่ contact@keyufabet.com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำอย่างชัดเจน
  9. ละเมิดข้อตกลง : สำหรับผู้ใช้บริการท่านใด ที่ได้ทำการละเมิดข้อตกลง ของทางเว็บไซต์ keyufabet.com โดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  10. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ keyufabet.com ทุกท่าน จะถือว่าให้การยอมรับ ข้อบังคับและเงื่อนไข สำหรับการใช้งานของทางเว็บไซต์ ที่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจน
new
new
ดำรงตำแหน่ง Senior Content Writer เขามีประสบการณ์ในการทำงานหลายปีกับบริษัทพนันยักษ์ใหญ่ของโลก ณัฐมีหน้าที่เขียนบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์การพนันในเชิงลึก แนะนำกลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับนักพนันมือใหม่และพัฒนากลยุทธ์เพื่อช่วยให้มืออาชีพทำกำไรได้ตามเป้าหมาย เน้นข้อมูลกลยุทธ์การพนันที่น่าสนใจและสามารถใช้งานได้จริง โดยมีการทดลองความแม่นยำก่อนนำเสนอเนื้อหา บทความของเขาทั้งให้ความบันเทิงพร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่าน